Bakgrunn

På Ærfugl prosjektet er produksjonsrøret planlagt utformet med ny teknologi i form av rør-i-rør med elektrisk oppvarming (EHTF). Det er viktig at løsninger som velges er av god kvalitet og at en følger opp design, kvalifisering og fabrikasjon av feltrørene fra tilvirkning til de er ferdig installert.

Mål

Målet med tilsynet er å se til at Aker BP følger opp fabrikasjon av EHTF produksjonsrørledningen til Ærfugl på en helhetlig måte og at egen oppfølging sikrer god kvalitet. En del av oppgaven er å føre tilsyn med hvordan Aker BP utfører sin påseplikt mot leverandøren Subsea7.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Oppfølging av andre deltagere
  • Generelle krav til analyser

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Bruk av anerkjente normer
  • Etterlevelse av egne krav

Hva skjer videre?

Aker BP har fått frist til 2. mars 2020 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.