Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 26. september til 5. oktober 2017. Målet med tilsynet var å etterprøve Aker BPs styring av HMS-forhold i bore- og brønnaktiviteter på land og på Valhallfeltet.

Tilsynet identifiserte fem avvik i forbindelse med:

og forbedringspunkter innenfor følgende områder:

 • Verneombud og arbeidstakermedvirkning
 • Arbeidsmiljøkartlegging etter organisatoriske endringer
 • Hørselskadelig støy
 • Kjemisk eksponering
 • Utforming av innretninger
 • Oppfølging av styringssystemet

Videre ble det identifisert syv forbedringspunkter i forbindelse med: 

 • Oppfølging av styringssystemet
 • Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere
 • Opplæring i arbeidsmiljøforhold
 • Personellkompetanse
 • Samtidige aktiviteter
 • Oppfølging av hendelser
 • Oppfølging av kveilerørsutstyr

Vi har bedt Aker BP innen 1. februar 2018 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.