Tilsynet ble gjennomført i perioden 1. til 6. april 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Veltec AS sikrer at arbeid som blir utført inne på Equinor sitt anlegg på Mongstad er i henhold til regelverkskrav og interne krav. Tilsynet var spesielt rettet mot arbeidsmiljørisiko knyttet til arbeid i og på det elektriske anlegget og automasjonsanlegget. Arbeidsmiljørisiko omfatter her fysisk/kjemisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik i forbindelse med:

  • Analyse av arbeidsmiljøet
  • Opplæring og informasjon om helserisiko i arbeidsmiljøet
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
  • Sikring mot innkobling ved arbeid på frakoblet elektrisk anlegg
  • Overordnete planleggingen vedrørende opplæring og øvelse for elektropersonell

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til tilrettelegging for involvering i anskaffelser av verneutstyr.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Veltec innen 17. juni 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.