Tilsynet ble gjennomført i perioden 17. til 23. februar 2023.  

Mål 

Målet med aktiviteten var å verifisere at selskapets styring og ledelse av materialhåndtering og arbeidsmiljø på Noble Integrator samsvarte med krav i regelverket. 

Resultat 

Vi identifiserte 10 avvik under tilsynet. Disse gjaldt: 

 • Prosedyrer for løfteoperasjoner 
 • Operasjonelt ansvarlig boredekk på dagtid
 • MOB-båt forløper 
 • Overføring av informasjon ved skift- og mannskapsbytte 
 • Felles, stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU) 
 • Vernetjenesten 
 • Opplæring knyttet til helserisiko 
 • Styring av psykososialt arbeidsmiljø 
 • Oversikt over arbeidsmiljørisiko og framstilling av analyser 
 • Avviksbehandling 

Videre identifiserte vi fem forbedringspunkter. Disse gjaldt: 

 • Daglig utsjekk av offshorekraner
 • Sekundær rømningsvei fra offshorekraner 
 • Førbrukssjekk av løfteutstyr 
 • Styring av kompetanse 
 • Materialhåndtering av stålplater 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Noble Drilling redegjøre for oss, hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.