Mål

Målet med aktiviteten var å følge opp at CDE har implementert et system som ivaretar kravene til styring av risiko i henhold til regelverket.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til styrende dokumentasjon for beredskap.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Risiko og barrierestyring
  • Oppdatering av dokumentasjon
  • Beredskapsmanual
  • Beredskapsbarrierer
  • Simulatortrening
  • Vedlikehold
  • Dører
  • Arbeidsmiljø