Tilsynet ble gjennomført 18. og 19. mars 2024.

Mål

Målet med oppgaven var å verifisere at planlagt aktivitet vil kunne utføres i henhold til krav i HMS-regelverket. Vi førte tilsyn med hvordan ConocoPhillips som operatør, og AF Offshore Decom som underleverandør, sikret forsvarlig virksomhet, og hvordan selskapene gjennom, styring og oppfølging, sikret at arbeidstakere ikke utsettes for risiko for helseskade og sykdom.

Resultat

Det ble ikke påvist avvik eller forbedringspunkt for ConocoPhillips under tilsynet.

Det ble påvist to avvik for AF Offshore Decom. Disse var knyttet til:

  • Styring av risiko for muskel- og skjelettplager
  • Arbeidsmiljøkompetanse

Hva skjer nå?

Vi har bedt AF Offshore Decom innen 28. mai 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.