Mål

Målet med aktiviteten innenfor beredskap var å verifisere innretningens beredskapsorganisasjon, beredskapsutstyr og systemer som ivaretar beredskapsfunksjoner.

Målet med aktiviteten innenfor arbeidsmiljø var å verifisere at Diamond hadde etablert systemer og praksis for styring av arbeidsmiljørisiko på Ocean Vanguard i samsvar med krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • System for styring
  • Kompetanse og kommunikasjon, rolle- og ansvarsavklaring
  • Arbeidstakermedvirkning

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkter.