Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Risikoanalyse
  • Reduksjon av eksplosjonsrisiko
  • Rømningsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Strategier og prinsipper for utforming og bruk av barrierer
  • Områderisikokart
  • Risikoanalyser
  • Gjennomføring av planlagte aktiviteter
  • Overvåkning og kontroll
  • Oppdatering av driftsdokumenter
  • Løfteutstyr