Mål 

Målet med aktiviteten var å verifisere at Statoils styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Designlaster for brann
  • Trykkontrollutstyr
  • Alarmbelastning i sentralt kontrollrom
  • Erfaringsoverføring

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Barrierestyring – barrierestrategi
  • Opplæring og systemdokumentasjon
  • Kjennskap til ytelse av barriereelement (BOP)
  • Oppheng av kabler i fiberstropp

Statoil har fått frist til 6. juni 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Kvitebjørn

Kvitebjørn ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen, 15 kilometer søraust for Gullfaks. Havdjupna i området er 190 meter. Kvitebjørn blei påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2000. Feltet er bygt ut med ei integrert bustad-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen starta i 2004.

Kjelde: norskpetroleum.no