Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. – 15. februar 2023.

Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav til elektriske anlegg og ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Merking av trykksatte rom
  • Sikkerhetsfunksjon for overvåking av overtrykk i trykksatte rom
  • Sikring mot innkobling
  • Iverksettelse av nødvendige forebyggende tiltak for nødlys
  • Dokumentasjon av selektivitet i UPS-anlegg

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til lysbueanalyse.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Gassco redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble identifisert. Svarfrist er satt til 14. april 2023.