Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om ENI og Transocean med sine entreprenører etterlever regelverkskrav knyttet til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner og styring av beredskap.

Resultater

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Planlegging og risikostyring av bore- og brønnoperasjoner
 • Anvendelse av endringsstyring/Management of Change (MOC)
 • Systematisk beredskapstrening
 • Klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr
 • System for oppfølging av kompetanse og trening av midlertidig ansatte
 • Trening og øvelser for bore- og brønnpersonell

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • IWCF Sertifisering ikke gjennomført
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Kvalitet på og språk i prosedyrer
 • Robusthet ved fravær av sykepleier
 • Læring etter brønnkontrollhendelser
 • Kjennskap og bruk av Well Control Bridging Document

ENI og Transocean har fått frist til 21. september 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.