Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Equinor sin styring og oppfølging av barrierer, teknisk sikkerhet, elektriske anlegg, arbeidsmiljø, og materialhåndtering inkludert kraner og løfteutstyr på Gina Krog FSO er i tråd med regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Offshorekran
  • Benzeneksponering
  • Støy

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til gjennomføring av møter i arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Equinor har fått frist til 31. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.