Tilsynet ble gjennomført fra 13. til 16. juni 2022.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav til elektriske anlegg og arbeid i og drift av elektriske anlegg. Vi fulgte også opp hvordan rollen "Ansvarshavende for de elektriske anleggene" ble ivaretatt, samt hendelser og utfordringer knyttet til fagområdet og relevante barrierefunksjoner.

Resultat

Tilsynet identifisert avvik innenfor følgende områder:

 • Eksplosjonsverndokumentet
 • Tennkildekontroll
 • Planlegging og vurdering av risiko for svekkelser til nødkraftforsyningen
 • Nødlysanlegg
 • Kartlegginger og vurderinger
 • Kontrollrom
 • Oppfølging av midlertidig utstyr
 • Elektriske installasjoner
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Sikring mot innkobling
 • Involvering av “ansvarshavende”

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 7. oktober 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.