Tilsynet ble gjennomført 23. – 24. februar 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at integritet av konstruksjoner og maritime systemer blir ivaretatt i henhold til kravene i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til sikkerhet i hovedbærende konstruksjonselement.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til overvåking av teknisk tilstand for grout-forbindelser.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP innen 6. mai 2022 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.