Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor sin styring av arbeidsmiljørisiko var i samsvar med kravene i regelverket og hvordan planer beskrevet i søknaden om forlenget drift var fulgt opp.

Det var videre et mål i denne oppgaven å vurdere i hvilken grad Equinor bruker erfaringer fra våre tilsynsaktiviteter på tvers i selskapet.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til styring av arbeidsmiljørisiko på Norne.

Hva skjer videre?

Equinor har fått frist til 28. april 2020 med å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.