Mål

Målet med aktiviteten var å revidere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Risikoanalysen
  • Rømningsveier
  • Risikoreduksjon og risikoanalyser i hovedplanen

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Barrierer
  • Brannvann
  • Områderisikokart
  • Avviksbehandling
  • Ventiler