Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at Maersk Drilling, på alle nivå i organisasjonen, jobber systematisk med forebygging av storulykker i henhold til regelverket. 

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Barrierer og ytelseskrav
  • Barrierer for beredskap
  • Brannstasjoner
  • Trening og øvelser
  • Lugardører

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Rømningsveier
  • Vedlikeholdsstyring
  • Overflatevedlikehold