Mål

Målet med aktiviteten er å føre tilsyn med at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer på Troll C er i henhold til selskapets og myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Trykkslag i brannvannssystemet
  • Designulykkeslaster for brann
  • Nødavstengning- og prosessikringssystem
  • Merking av batteribanker

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Responstid for brannvann
  • Risikoreduksjon
  • Overvåking og kontroll
  • Midlertidig utstyr