AKOFS har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen AKOFS Seafarer.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 14. – 16. januar 2020 førte vi tilsyn med AKOFS sin styring og oppfølging av arbeidsmiljøforhold på AKOFS Seafarer. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynsoppgaven var å følge opp status med hensyn til samsvarsvurdering av innretningens tekniske tilstand, organisasjon og styringssystemer opp mot regelverkets arbeidsmiljøkrav for AKOFS Seafarer.

Resultat

Det ble identifisert ni avvik knyttet til:

  • Ergonomisk utforming
  • Ergonomisk vurdering
  • Belysning
  • Lagring av kjemikalier
  • Utforming av malerverkstedet
  • Kjemisk arbeidsmiljø i byssa
  • Styrende dokumenter
  • Godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT)
  • Normgrunnlag ved samsvarsmåling i boligkvarteret

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til støy.

Hva skjer nå?

Vi har bedt AKOFS redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 17. mars 2020.

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.