Statoil er operatør på Valemonfeltet, som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, vest for Kvitebjørnfeltet. Feltet er bygd ut med en bunnfast produksjonsinnretning. Kondensat fra feltet blir ført til Mongstad via Kvitebjørn, mens gassen føres til Heimdal for videre transport til Storbritannia eller til kontinentet.

Når brønnene er ferdig boret, er det planen at Valemoninnretningen, som den første på norsk sokkel, skal fjernstyres fra land. Produksjonen på Valemon startet 3. januar 2015.

Mål

Ptil har ført tilsyn med Statoils styring på områdene beredskap, kran og løft på Valemon. Tilsynet ble gjennomført om bord på Valemoninnretningen og på den oppjekkbare boreinnretningen West Elara, som borer brønnene på feltet, i tiden 17. - 20.11.2014. I forkant ble det holdt et oppstartmøte hos Statoil 10.11.2014.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

 • Risiko- og beredskapsanalyser
 • Modultrening for innsatslag
 • Opplæring innenfor bruk av løfteinnretninger
 • Styrende dokumenter for bruk av kraner og løfteinnretning
 • Dokumentasjon for løfteinnretninger og -utstyr
 • Materialhåndteringsplan
 • Kontroll av midlertid løftearrangement
 • Kontroll av ståltau på offshorekran
 • Kontroll av stillas
 • Bumpere og beskyttelsesstruktur på proviantdekk

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Stillas i evakueringsvei
 • Utstyrsskap for søk- og redningslag
 • "Tetra" kommunikasjonssystem for kranoperasjoner