Tilsynet ble gjennomført i perioden 12. til 15. mai 2014.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var at selskapene overfor Ptil kunne vise at det er etablert et fungerende styringssystem og tilhørende arbeidsprosesser som bidrar til ivaretakelse av brønnkontroll. Vi ville verifisere hvordan tap av brønnbarrierer og risiko for tap av brønnkontroll identifiseres og håndteres, og at vurderinger, beslutninger og tiltak knyttet til en brønnkontrollhendelse blir gjennomført, slik at tilstanden i brønnen kan normaliseres med minst mulig risiko.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert ett avvik knyttet til eksosforurensing (Odfjell).

Videre ble det identifisert åtte forbedringspunkter knyttet til:

  • Rolleavklaring for tredjeparts personell knyttet til brønnkontroll (Lundin)
  • Opplæring og øvelser knyttet til brønnkontroll (Lundin og Odfjell)
  • Anvendelse av erfaringsdata (Lundin og Odfjell)
  • Barrierestyring (Odfjell)
  • Kvalitetssikring av dokumenter (Lundin og Odfjell)
  • Oppfølging av tiltak knyttet til menneske-maskingrensesnitt (Odfjell)
  • Oppfølging av arbeidsmiljøforhold (Odfjell)
  • Oppfølging av løfteutstyr (Odfjell)

Hva skjer nå?

Vi har bedt Odfjell og Lundin innen 22. august 2014 å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, og gi oss en vurdering av forbedringspunktene.