Mål

Målet med aktiviteten er å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til

  • Risikoanalyse
  • Rømningsveier
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Barrierestyring
  • Kompetanse
  • Midlertidig utstyr

Oseberg

Osebergfeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen. Havdjupna i området er 100 meter. Oseberg blei påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1984. Feltet er bygt ut i fleire fasar. Produksjonen starta i 1988.

Oseberg feltsenter omfattar dei tre plattformane Oseberg A, B og D i den sørlege delen av Osebergfeltet. Oseberg C-plattformen ligg 14 kilometer nord for feltsenteret.

Kjelde: norskpetroleum.no og Equinor