Mål

Målsettingen med oppgaven var å vurdere om Alvheim opereres i henhold til regelverket med spesiell vekt på tekniske og operasjonelle barrierer.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • System for barrierestyring
  • Prosessikringssystemet
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Risikoanalyse

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til

  • Nødavstengningssystemet
  • Passiv brannbeskyttelse av rør og utstyr