Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan Statoil følger opp og påser at løsningene for den modulære riggen på Heimdal-innretningen ivaretar kravene i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Analyser som beslutningsgrunnlag
  • Evakueringsveier

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumentering av operasjonelle begrensninger
  • Eksponering av tredjeparts personell i MDR