I perioden 16.–31. mai 2018 førte vi tilsyn med Seadrills (tidligere North Atlantic Drilling) styring av beredskap og arbeidsmiljø, inkludert tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning, på den flyttbare boreinnretningen West Elara.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere at selskapets systemer for styring av arbeidsmiljø og beredskap, samt tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på West Elara var i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Innenfor fagområdet beredskap ble det identifisert avvik knyttet til vedlikehold av beredskapsrelatert utstyr og forbedringspunkt relatert til analyser og system for trening av beredskapsorganisasjonen.

Innenfor fagområdet arbeidsmiljø ble det identifisert avvik knyttet til kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, samt mangelfull vurdering og implementering av tiltak. Vi identifiserte også avvik innen vernetjeneste og felles stedlig arbeidsmiljøutvalg. Det ble også identifisert forbedringspunkt når det gjaldt valg og vedlikehold av åndedrettsvern.

Vi har bedt Seadrill innen 14. september 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om deres vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.