I april 2018 førte vi tilsyn med Prosafe og operatørselskapet Equinor (daværende Statoil) og deres styring av beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på Safe Scandinavia.

Safe Scandinavia er en flyttbar boliginnretning operert av Prosafe. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i april 2007.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp tidligere tilsyn med Prosafe og Safe Scandinavia, pålegg relatert til identifisering og oppfølging av avvik, påse-aktiviteter til Equinor, bekymringsmeldinger og oppfølging av hendelser.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi flere avvik og forbedringspunkt innenfor områdene beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning.

Vi har bedt Prosafe innen 25. juni redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og gi oss tilbakemelding om hvordan de vurderer de forbedringspunktene vi har påpekt.