Mål

Målet med aktiviteten var å følge opp GDF sitt arbeid med å etterleve egne og myndighetenes krav til styring og oppfølging av barrierer på Gjøa.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til brannvannsystemet.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Styrende dokumenter
  • Risikoanalyse
  • Tennkildekontroll
  • Brannmotstand til dekksrister