Hopp til hovedinnhold

§ 23 Trening og øvelser

Den ansvarlige skal sikre at det utføres nødvendig trening og nødvendige øvelser, slik at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere operasjonelle forstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte.
Operatøren skal, gjennom øvelser, verifisere at alle ytelseskravene for beredskap mot akutt forurensning er oppfylt, og at beredskapsressursene som er forutsatt brukt, er operative og tilgjengelige. Verifikasjonen skal være gjennomført før den planlagte aktiviteten starter. Dokumentasjonen skal kunne legges fram på forespørsel fra myndighetene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2016

Med nødvendig trening og nødvendige øvelser som nevnt i første ledd, menes blant annet at personellet gjennomfører trening og øvelser som gjelder den innretningen der arbeidet skal utføres.
For å oppfylle kravet til trening og øvelser bør
  1. simulatortrening brukes for overvåkings- og kontrollfunksjoner,
  2. de som har beredskapsfunksjoner, trene på sine beredskapsoppgaver minst én gang i løpet av oppholdsperioden. Alle som deltar i beredskapsledelse og samarbeid om beredskap mot akutt forurensning, bør trene på sine beredskapsfunksjoner minst én gang i året.
    En beredskapsøvelse som omfatter alt personell på innretningen, bør utføres minst én gang i løpet av en oppholdsperiode. Mønstrings- og evakueringsrutiner bør inngå som en del av grunnlaget for øvelsen. Det bør gjennomføres minst én årlig øvelse for beredskapsledelsen og for personell som ivaretar samarbeid om beredskap mot akutt forurensning. Øvelser tilknyttet samarbeid om beredskap mot akutt forurensning bør omfatte ferdighetstrening i de enkelte beredskapsfunksjoner og samtrening mellom operatørselskapet og eventuelle avtaleparter. Resultatet av øvelsen bør evalueres.
    Ved bruk av innleide innretninger eller fartøy bør det på et tidlig tidspunkt holdes en øvelse i henhold til en samordnet beredskapsplan for entreprenøren og operatøren. Ved bruk av samme innretning over en lengre, sammenhengende periode bør det holdes en større årlig øvelse som involverer enhets- og områderessurser, relevante eksterne ressurser, operatørens og entreprenørens beredskapsorganisasjoner på land, og tilsynsmyndighetene,
  3. standarden NORSOK U-100N kapittel 9.2 brukes for bemannede undervannsoperasjoner,
  4. standarden NORSOK D-010 kapittel 5.2.7, 5.9.1, 5.9.2, 6.5, 7.5, 8.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.1.2 og 15.5 brukes for bore- og brønnaktiviteter, med følgende tillegg: IOGPs retningslinje 501 og 502 bør brukes ved simulatortrening. Det bør også utføres trening og øvelser i brønnkontroll på land og om bord på innretningene i henhold til IOGPs retningslinje 628 om brønnkontrollscenarioer. I boreorganisasjonene bør det utføres regelmessige øvelser i brønnkontroll. Øvelsene bør blant annet omfatte simulering av brønnspark, volumkontrollutfordringer og utstyrssvikt som er relatert til utblåsingssikringen. Resultatene av øvelsene bør evalueres.
Verifikasjon gjennomføres i henhold til rammeforskriften § 19 første ledd andre punktum og andre ledd.

Pålegg til Okea etter gransking av hendelse med personskade på Brage

Publisert: 3. juni 2024

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Nordkapp – beredskap

Publisert: 3. april 2024

Avvik

Equinor - Åsgard B - materialhåndtering, helikopterdekk og beredskap

Publisert: 24. januar 2024

Avvik

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 17. januar 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

KCAD – Askeladden – drift, vedlikehold og løfteoperasjoner i boreområdene

Publisert: 5. september 2023

Avvik

Noble Drilling – Noble Integrator - styring av helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 28. august 2023

Avvik

Odfjell - Deepsea Atlantic - arbeidsmiljø og helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 14. juni 2023

Avvik

Aker BP - Valhall Flanke Nord - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 10. mai 2023

Avvik

KCAD – Askeladden – styring av beredskap

Publisert: 31. mars 2023

Avvik

Noble – Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 30. januar 2023

Avvik

Equinor - Gullfaks A og C - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2022

Avvik

Aker BP – Valhall - planlegging og gjennomføring av brønnintervensjonsaktiviteter

Publisert: 29. august 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Prosafe – Safe Boreas – beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Sleipner A – gransking av hendelse med kortslutning av transformator og havari av brannpumpe

Publisert: 27. juni 2022

Avvik

Seadrill – West Linus – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. juni 2022

Avvik

Equinor – Kvitebjørn – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 15. juni 2022

Avvik

Equinor – Oseberg – barrierestyring

Publisert: 25. mars 2022

Avvik

Aker BP – Alvheim - risiko- og barrierestyring av stabilitetshendelser

Publisert: 17. mars 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Dolphin – Borgland Dolphin – beredskap og teknisk sikkerhet

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Mærsk Drilling - Mærsk Reacher – konstruksjonssikkerhet

Publisert: 22. november 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – oppfølgingstilsyn

Publisert: 13. september 2021

Avvik

Pålegg til Floatel International – Floatel Endurance - beredskap

Publisert: 1. juli 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – boreanlegg

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – beredskap, helikopterdekk og drikkevann

Publisert: 21. mai 2021

Avvik

Equinor - håndtering av hendelse med gasslekkasje

Publisert: 15. april 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Norne FPSO – risiko- og barrierestyring

Publisert: 22. februar 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling AS - Deepsea Aberdeen - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og IKT-sikkerhet

Publisert: 6. januar 2021

Avvik

Neptune – Gjøa – materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 10. desember 2020

Avvik

Okea - Draugen - kommunikasjonssystemer

Publisert: 10. juli 2020

Avvik

Equinor/Floatel International – Floatel Endurance – gransking av utilsiktet frakobling av gangbro

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - tverrfaglig driftstilsyn

Publisert: 15. april 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

Equinor – Johan Sverdrup – boring og beredskap

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Gassco - Draupner S og E

Publisert: 22. november 2019

Avvik

Maersk Drilling – Maersk Integrator – beredskap

Publisert: 25. oktober 2019

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Equinor og COSL – bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Transocean - beredskap - Transocean Norge

Publisert: 3. juli 2019

Avvik

Wintershall og Odfjell Drilling - Brage - bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - elektriske anlegg

Publisert: 26. april 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Pålegg - Saipem Drilling - Scarabeo 8

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Aker BP - Valhall - bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 8. februar 2019

Avvik

KCA Deutag - Askepott - arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Aker BP - Skarv - Beredskap

Publisert: 4. desember 2018

Avvik

Spirit Energy og Maersk Drilling - Maersk Interceptor - Bore-og brønnoperasjoner på Odafeltet

Publisert: 27. november 2018

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge - Materialhåndtering, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. juli 2018

Avvik

Point Resources - Balder - Beredskap

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Statoil - Barrierestyring

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Pålegg til Transocean - Transocean Spitsbergen - Beredskap og logistikk

Publisert: 21. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Aker BP - Skarv - Driftstilsyn elektriske anlegg

Publisert: 20. desember 2017

Avvik

Statoil - Songa Offshore - Trollfeltet - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 20. november 2017

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Intrepid - Beredskap og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 19. juli 2017

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Statoil – Kvitebjørn – beredskap

Publisert: 3. mai 2017

Avvik

Statoil - Grane - Beredskap

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Teekay Petrojarl - Barrierestyring

Publisert: 22. juli 2016

Avvik

Statoil - Visund - Beredskapsstyring

Publisert: 13. april 2016

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Viking - Logistikk og beredskap

Publisert: 8. april 2016

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik

Statoil - Åsgard B - Beredskapsstyring

Publisert: 8. mars 2016

Avvik

North Atlantic Drilling as - West Epsilon - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 16. februar 2016

Avvik

Statoil - Valemon - Styring av beredskap og kran og løft

Publisert: 12. januar 2016

Avvik

Prosafe – Safe Scandinavia – Logistikk

Publisert: 4. desember 2015

Avvik

Teekay Petrojarl Production - Petrojarl Knarr - Gransking av brann

Publisert: 16. november 2015

Avvik

Det norske - Alvheim - Vedlikeholdsstyring, materialhåndtering og beredskap

Publisert: 7. oktober 2015

Avvik

Statoil - Sleipner - Beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 15. september 2015

Avvik

Island Offshore - Statoil - Island Frontier - Arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 7. september 2015

Avvik

Eni Norge - Goliat - Logistikk

Publisert: 15. juli 2015

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

Stena Drilling AS – Stena Don - Beredskap

Publisert: 12. mai 2015

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

Tilsynsrapport - Statoil - Statfjord C - Beredskap

Publisert: 6. mars 2015

Avvik

Statoil - Snorre B - Styring av beredskap

Publisert: 4. november 2014

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - beredskap

Publisert: 14. juli 2014

Avvik

Maersk Drilling Norge AS - Mærsk Guardian - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. april 2014

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Materialhåndtering - Teknisk tilstand og vedlikehold på løfteutstyr

Publisert: 31. mars 2014

Avvik