Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Prosafe har gjort de nødvendige analyser og tiltak for å sikre seg at Safe Scandinavia er i samsvar med petroleumsregelverket innen fagområdet logistikk i forbindelse med bruksendringen som TSV.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Laste- og lager-dekk
  • Slangestasjon
  • Nødkjøring

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knytt til kranståltau og kompetanse.

Prosafe har fått frist til 17. desember med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.