Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 28. oktober 2019 til 16. januar 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om Equinor har etablert systemer som sikrer nødvendig brønnkontrollkompetanse, integritet til brønnkontrollutstyr, samt robust beredskapsorganisering om bord Johan Sverdrup DP slik at en brønnkontrollhendelse kan håndteres på en effektiv måte.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi fem avvik fra regelverket. Dette gjaldt:

  • Trykkregulering av ringromsventil i utblåsningssikring (BOP)
  • Fjernoperering av rør og arbeidsstrenger
  • Trykkovervåking av manuell strupeventil
  • Systematikk for trening og øvelser
  • Innredning av arbeidslokale

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 23. mars 2020 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.