Mål 

Målet for aktiviteten var å verifisere etterlevelse av selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

 • Klemfare
 • Brannstasjoner
 • Redningsvester
 • Kompetanse og opplæring

Videre ble det identifisert sju forbedringspunkter knyttet til:

 • Vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap
 • Tekniske funn
 • Sikring av evakueringsveier ved krengning
 • Trening og øvelser
 • Nødbelysning
 • Oppfølging av vedlikehold på beredskapsutstyr
 • Kompetanse og analyser

Rowan har fått frist til 2.mai 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.