Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 4.–5. juni 2018.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at forholdene på Martin Linge PU er i samsvar med gjeldende krav til materialhåndtering, beredskap og arbeidsmiljø. Videre ville vi verifisere at organisasjonen var tilstrekkelig forberedt og istandsatt til ferdigstilling, oppstart og drift av innretningene innenfor materialhåndtering, beredskap og arbeidsmiljø.

Resultat

Det ble identifisert åtte avvik knyttet til:

 • Prosedyrer for kran- og løfteoperasjoner
 • Trening og opplæring av personell som skal utføre kran- og løfteoperasjoner
 • Tilrettelegging av løfteoperasjoner
 • Beskyttelsesstruktur for løfteoperasjoner rundt flere lastedekk
 • Tilrettelegging for håndtering av batterier
 • Vurdering av egnet sted for plassering av stillaslager
 • Skilting og merking
 • Hindringer i evakueringsveier

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

 • Tilkomst
 • Vurdering av helserisiko
 • Tilrettelegging av arbeid
 • Krav til arbeidsmiljøkompetanse
 • Panel for styring av brannkanoner

Equinor har fått frist til 16. juli 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.