Mål

Målet for aktiviteten var å vurdere selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr på Gullfaks A.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Forbedringspunkt
 • Kompetanse
 • Offshorekraner
 • Løfteredskap
 • BOP-kran
 • Nødprosedyrer
 • Stillas
 • Personheis

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Slitasje av ståltau for bom
 • Løfteutstyr
 • Ressursbehov
 • Kompetanse
 • Løfteoperasjoner
 • Teknisk tilstand – rekkverk
 • Rørhåndteringskran - prosedyrer
 • Vedlikeholdssystem
 • Rørhåndteringskran – samsvarserklæring
 • Tilkomst til rørhåndteringskran
 • Sikringsporter
 • Sperrekart for boremodulene