Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. til 22. februar 2023.  

Mål 

Målet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket blir ivaretatt. 

Resultat 

Vi identifiserte to avvik knyttet til: 

  • Beredskapstrening- og øvelser 
  • Hodesett til VHF i livbåter 

Hva skjer videre? 

Vi har bedt KCA Deutag Drilling redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 28. april 2023.