Noble Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Noble Lloyd Noble. I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I perioden 3. til 7. mai 2021 førte vi tilsyn med boreanlegget på Noble Lloyd Noble.

Mål

Tilsynsaktiviteten tok utgangspunkt i Noble sin søknad om Samsvarsuttalelse (SUT)- for Noble Lloyd Noble og selskapets etablering av styringssystem for fagområdet bore- og brønnteknologi.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Styringssystem for boreoperasjoner
  • Trening og øvelser i håndtering av brønnkontrollsituasjoner
  • Oppbevaring og håndtering av eksplosiver
  • Skilting

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Lokale trykkmanometre på strupemanifold
  • Egne verifikasjoner
  • Kompetanse

Hva skjer videre?

Vi har bedt Noble Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og om deres vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 28. juni 2021.

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.