Tilsynet ble gjennomført i september 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å føre tilsyn med selskapets styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene om bord på Noble Lloyd Noble, samt oppfølging av tidligere observasjoner innen arbeidsmiljø og boring.

Resultat

Tilsynet identifiserte ni avvik. Dette omfattet:

 • Avviksbehandling
 • Funksjonsprøving av utblåsingssikringsventilen (BOP)
 • Trening og øvelser i håndtering av brønnkontrollsituasjoner
 • Vedlikehold/system
 • Rutiner for orden og renhold
 • Felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Oppfølging av støy

I tilsynet undersøkt vi også hvordan Noble har håndtert avvik som vi tidligere har identifisert.

Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med aktørens tilbakemeldinger, blant annet 10.9.2021 og 17.9.2021:

 • Avvik om «trening og øvelser i håndtering av brønnkontrollsituasjoner» fra kapittel 5.1.8 i rapport etter tilsyn av 31.8.2021, vår journalpost 2020/1986-221.
 • Avvik om mangelfullt vedlikehold/system fra kapittel 5.1.4 i rapport etter tilsyn av 31.8.2021, vår journalpost 2020/1986-221.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Noble innen 2. januar 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.