Tilsynet ble gjennomført i perioden 11. – 13. oktober 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at Mærsk Drilling sin styring av konstruksjonssikkerhet på Mærsk Reacher var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Plassering av kontrollstasjon
  • Trening og øvelser ved konstruksjonshendelser

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppdatering av operasjonsmanual og lastcomputer
  • Oppfølging av inspeksjonspunkter

Hva skjer nå?

Vi har bedt Mærsk Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 29. november 2021.