Mål

Den flyttbare boreinnretningen West Epsilon fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i februar 2002. Som et ledd i oppfølgingen av etterlevelse av regelverkskrav og forutsetningene for SUT, har Ptil gjennomført tilsyn på fagområdene logistikk og arbeidsmiljø. Dette omfatter materialhåndtering, løfteutstyr og sikker bruk av dette.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Ansvar og myndighet
  • Kompetanse
  • Vedlikehold
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Tiltak

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knytte til:

  • Materialhåndtering
  • Dokumentasjon
  • Støy
  • Språk
  • Klemfare

North Atlantic har fått frist til 25.2.16 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.