Tilsynet ble gjennomført mellom 8. og 28. oktober 2021, og med bistand av Sjøfartsdirektoratet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdene beredskap og teknisk sikkerhet.

Tilsynet omfattet blant annet systemer for å sikre tilstrekkelig:

 • Kompetanse til å håndtere situasjoner der beredskapsorganisasjonen er involvert
 • Tilgjengelighet, tilstand og vedlikehold av utstyr knyttet til teknisk sikkerhet og beredskap
 • Barrierestyring - inkludert barrierer der mennesker har oppgaver for å oppnå barrierefunksjon.

Resultat

Det ble identifisert åtte avvik under tilsynet. Dette omfatter:

 • Sikring av utstyr i normal drift
 • Brannstasjoner
 • Trening av beredskapsorganisasjonen om bord
 • Helikopterdekk
 • System for åpen drenering
 • Tiltak mot brann
 • Svekkelser i sikkerhetssystemer
 • Styrende dokumenter

Oppfølging av avvik

I tilsynet undersøkte vi også om og hvordan avvik som vi tidligere identifisert hos Dolphin var håndtert.

Følgende avvik har vi funnet at ikke var håndtert i tråd med Dolphins tilbakemelding til oss 1. juli 2016:

 • Avvik om «Sikring av løst utstyr i normal drift» fra kapittel 5.1.3 i rapport etter tilsyn av 18.5.2016
 • Avvik om «Brannstasjoner» fra kapittel 5.1.4 i rapport etter tilsyn av 18.5.2016

Hva skjer nå?

Vi har bedt Dolphin innen 17. januar 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.