Mål

Målet med tilsynet er å verifisere selskapets etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdet beredskap på Maersk Integrator.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Kompetanse og trening for MOB-laget/-operasjoner
  • System for trening av beredskapsorganisasjonen offshore

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Rømning fra heissjakt
  • Mønstringsområdet

Hva skjer videre?

Maersk Drilling har fått frist til 22. november 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.