Tilsynet omhandlet materialhåndtering, løfteinnretning, løfteutstyr og sikker bruk av denne typen utstyr på Goliat.

Målet med tilsynet var å verifisere samsvar med regelverkskrav innen fagområdet logistikk.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Prosedyrer
 • Beskrivelse av sakkyndig virksomhet
 • Kompetanse
 • Beskyttelsesstruktur og laststropper
 • Materialhåndteringsplan
 • Løfteutstyr

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Dokumentasjon
 • Stillasutstyr
 • Tilkomst for løfteutstyr
 • Tekniske funn løfteutstyr og stillas
 • Vedlikeholdshistorikk

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.