Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap på Åsgard B. Vi ville verifisere at Statoil har etablert prosesser som sikrer ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen for Åsgard B, og at disse blir kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Informasjon om resultater av risikoanalyser
  • Trening og øvelser

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt i dette tilsynet.

Statoil har fått frist til 15. mars 2016 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.