Tilsynet ble gjennomført i perioden 5. til 8. juni 2023, med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å sikre at de ansvarlige gjennomfører et systematisk arbeid for å redusere risikoen forbundet med helikopteroperasjoner på Noble Drilling Norge AS sine innretninger til havs, og verifisere styring med helikopterdekkoperasjoner om bord på Noble Integrator. Tilsynet involverte den delen av landorganisasjonen som har ansvar for oppfølging av forskriftskrav, samt et fysisk tilsyn med helikopterdekket på Noble Integrator.

I tillegg til helikopteroperasjoner ble det gjennomført verifikasjon av tidligere avvik innen beredskap.

Resultat

Vi identifiserte to avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Skumslokkingsanlegget på helikopterdekket
  • Kompetanse og trening for MOB-laget

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • Dual Agent Hose Reel (DAHR)
  • Overrislingsanlegg på drivstofftankene
  • Alarminstruks

På helikopterdekk ble det påvist ni forbedringspunkter/merknader. Disse finner du i en egen avviksliste fra Luftfartstilsynet, nederst på denne siden.

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet undersøkte vi også hvordan Noble Drilling har håndtert enkelte tidligere påviste avvik. 

Følgende avvik fant vi at ikke var håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger:

Hva skjer nå?

Vi har bedt Noble Drilling redegjøre for oss, innen 31. august 2023, hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.