I perioden 4. til 10. februar 2021 førte vi tilsyn med håndtering av hendelse med gasslekkasje fra strømningsrør 5. mars 2020 på Gullfaks B.

Mål

Målet har vært å føre tilsyn med Equinor sin håndtering av hendelsen 5. mars 2020 med gasslekkasje fra strømningsrør, for å bidra til læring fra hendelsen.

Tilsynet har også inkludert vurdering om relevante forhold for læring har vært inkludert i granskingsrapporten og i de tiltak som er fulgt opp av selskapet etter hendelsen.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Verifisering av ytelseskrav for operasjonelle og organisatoriske barriereelementer
  • Beskrivelse/spesifisering av effekt av tiltak
  • Deling av informasjon

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer nå?

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik og vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 10. mai 2021.