Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapene overholder regelverket og forutsetningene for SUT-vedtak innenfor fagområdene arbeidsmiljø og logistikk.

Resultat

Det ble verifisert avvik knyttet til:

 • Beskyttelse- og guidestruktur
 • Materialhåndtering
 • Løfteoperasjoner
 • Trening og øvelser
 • Løfteutstyr
 • Analyser
 • Tiltak
 • Kompetanse og ansvarsavklaring
 • Kompetanse og informasjon
 • Arbeidsmiljøutvalg

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Kompetanse
 • Eksos i krankabiner
 • Tekniske forhold
 • Kjemikalier
 • Registrering av arbeidsrelatert sykdom