Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. til 27. april 2023, med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Odfjell sin styring av arbeidsmiljø, arbeidstakermedvirkning og helikopterdekkoperasjoner på Deepsea Atlantic samsvarte med krav i regelverket.

Oppfølging av tidligere avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn verifiserte vi hvordan aktøren hadde håndtert tidligere påviste avvik/forbedringspunkt og pålegg fra tilsyn i 2017 og 2020.

Følgende forhold fant vi at ikke var håndtert fullt ut i tråd med regelverket og Odfjell sine tilbakemeldinger til oss:

Avvik 5.1.1 om system for oppfølging av trening av beredskapsorganisasjonen om bord

Avvik 5.1.1 om system for trening av beredskapsorganisasjonen om bord

Resultat

Innen arbeidsmiljø identifiserte vi seks avvik knyttet til:

 • Analyser av arbeidsmiljøet
 • Støy
 • Hånd/arm-vibrasjon
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Forebygging av muskel- og skjelettplager
 • Personlig verneutstyr

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter knyttet til:

 • Oppfølging av andre deltakere
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Dieseleksos

Innen beredskap/helikopterdekk identifiserte vi tre avvik knyttet til:

 • Nødbelysning for operasjon av dual agent hose reel
 • System for oppfølging av trening av beredskapsorganisasjonen om bord
 • Kontinuerlig forbedring

På helikopterdekk ble det påvist seks avvik og ett forbedringspunkt/merknad. Disse finner du i en egen avviksliste fra Luftfartstilsynet, nederst på denne siden.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 30. juni 2023.