Hopp til hovedinnhold

§ 14 Bemanning og kompetanse

Den ansvarlige skal sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i alle faser av virksomheten, jf. rammeforskriften § 12.
Det skal settes minimumskrav til bemanning og kompetanse for å ivareta funksjoner
  1. der feilhandlinger kan få store konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet,
  2. som skal redusere sannsynligheten for at feil og fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg, jf. § 4 og § 13
Ved bemanning av de ulike arbeidsoppgavene skal det sikres at personellet ikke blir tildelt oppgaver som er uforenlige med hverandre.
Forutsetningene som er lagt til grunn for bemanning og kompetanse, skal følges opp.
Ved endringer i bemanningen skal mulige konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet utredes.
Denne paragrafens krav til bemanning gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virkeområde.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kompetanse som nevnt i første ledd, omfatter både individuell kompetanse og gruppekompetanse, deriblant fagkompetanse, systemkunnskap og helse-, miljø- og sikkerhetskompetanse, se også aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50.
Kravet om bemanning og kompetanse gjelder både for prosjekt- og driftsorganisasjoner, og innebærer at bemanningen skal være tilstrekkelig til å ivareta blant annet aktivitetstopper, driftsforstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner. Bemanningen skal også være tilstrekkelig til å dekke fravær, deriblant sykefravær, fravær av nøkkelpersonell, og fravær som er en følge av oppgaver den valgte vernetjenesten utfører, jf. forskrift av 6. desember 2011 om organisering, ledelse og medvirkning.
Ved fastsetting av minimumskrav som nevnt i andre ledd, bør en blant annet ta hensyn til behovet for gjensidig erfaringsoverføring, rådføring, kontroll og avlastning.
Uforenlige oppgaver som nevnt i tredje ledd, kan være oppgaver som skal utføres samtidig ved en driftsforstyrrelse eller i en fare- og ulykkessituasjon.
Kravet om å utrede konsekvenser som nevnt i femte ledd, gjelder blant annet ved endringer i arbeidsformer og oppgavefordeling, deriblant mellom land- og sokkelorganisasjonen, eller ved fastsetting av bemanningen i nye, eller reforhandlede kontrakter med entreprenører, jf. rammeforskriften § 18.

Vår Energi - Balder - human factors i kontrollrom

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Equinor – Statfjord B – integrerte operasjoner

Publisert: 20. februar 2024

Avvik

Vår Energi - prosess for kategorisering av brønner i drift

Publisert: 5. februar 2024

Avvik

Pålegg til Repsol - Yme

Publisert: 2. november 2023

Avvik

Noble Drilling og Equinor - Noble Llloyd Noble - planlegging og gjennomføring av trykkbalansert boring på Valemon

Publisert: 29. juni 2023

Avvik

Baker Hughes – arbeids- og hviletid

Publisert: 12. juni 2023

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Tilsyn med alarm- og arbeidsbelastning i kontrollrom samt arbeidstid for anlegget

Publisert: 14. april 2023

Avvik

Equinor - Heidrun TLP - tilstandskontroll og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Publisert: 19. januar 2023

Avvik

Equinor – Heidrun – fullintegrerte borekontrakter, implementering av IO3

Publisert: 3. januar 2023

Avvik

Vår Energi - driftsoppfølging av konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 13. desember 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – FLX – styring av vedlikehold

Publisert: 19. oktober 2022

Avvik

Equinor – Åsgard B – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 20. september 2022

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 8. september 2022

Avvik

Repsol - Yme- styring av oljelasting og dynamisk posisjonering

Publisert: 22. august 2022

Avvik

Schlumberger – oppfølging av arbeidstid

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Equinor - Wistingprosjektet - arbeidsmiljø

Publisert: 7. april 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Aker BP – Valhall – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 2. februar 2022

Avvik

Aker BP - Ula og Valhall Assets - implementering av ny driftsmodell

Publisert: 13. januar 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Equinor – tilsyn med utvalgte operasjonsgrupper

Publisert: 22. juli 2021

Avvik

Wintershall Dea – Brage – brønnintegritetsstatus

Publisert: 8. juli 2021

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - materialhåndtering, kran og løft og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av Hammerfest LNG

Publisert: 22. april 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - barrierer og vedlikehold

Publisert: 25. mars 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

Publisert: 12. mars 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Norne FPSO – risiko- og barrierestyring

Publisert: 22. februar 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Hammerfest LNG – storulykke og elektriske anlegg

Publisert: 17. november 2020

Avvik

Pålegg til Equinor – Grane

Publisert: 27. oktober 2020

Avvik

Equinor - innføring av IO3-modellen – Oseberg Sør

Publisert: 9. september 2020

Avvik

Neptune – Gjøa – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 29. april 2020

Avvik

Equinor - Troll A - styring av storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. april 2020

Avvik

Equinor – Oseberg C – barrierestyring

Publisert: 15. april 2020

Avvik

Equinor - Snorre B - fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetssystem

Publisert: 20. mars 2020

Avvik

Equinor – Johan Sverdrup – boring og beredskap

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

Equinor – Gullfaks A – fullintegrerte borekontrakter

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

Lundin – Edvard Grieg – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. januar 2020

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

Equinor – Åsgard A – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 4. oktober 2019

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

Equinor og COSL – bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

Equinor - Sleipner A - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 11. juni 2019

Avvik

Pålegg til Aker BP - Ula D og P - logistikk og styring av helserisiko

Publisert: 23. mai 2019

Avvik

Pålegg - Equinor - Mongstad

Publisert: 6. mai 2019

Avvik

Pålegg - Saipem Drilling - Scarabeo 8

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 15. mars 2019

Avvik

Equinor - Gudrun - materialhåndtering og beredskap

Publisert: 12. februar 2019

Avvik

Point Resources - Ringhorne - elektriske anlegg

Publisert: 30. januar 2019

Avvik

KCA Deutag - Askepott - arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Spirit Energy og Maersk Drilling - Maersk Interceptor - Bore-og brønnoperasjoner på Odafeltet

Publisert: 27. november 2018

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Reacher - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring, logistikk og beredskap

Publisert: 9. november 2018

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

Seadrill - West Elara - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 20. juli 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk X - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 8. juni 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Rowan og Lundin Arbeidsmiljø og boring brønn

Publisert: 14. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Statoil - Songa Offshore - Trollfeltet - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 20. november 2017

Avvik

Pålegg til Eni - Goliat FPSO - Elektrisk anlegg

Publisert: 6. november 2017

Avvik

Statoil og COOR - Statfjord B - Styring av beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 13. september 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Intrepid - Beredskap og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 19. juli 2017

Avvik

Statoil - Veslefrikk A og B - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 27. juni 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 26. juni 2017

Avvik

Statoil - Troll C - Beredskap - Logistikk - Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. mai 2017

Avvik

ExxonMobil - Ringhorne - Styring av beredskap

Publisert: 3. mai 2017

Avvik

Statoil – Kvitebjørn – beredskap

Publisert: 3. mai 2017

Avvik

Statoil - Stureterminalen - Gransking av arbeidsulykke

Publisert: 16. februar 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Barrierestyring

Publisert: 31. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

Statoil - Heimdal - Drift - Vedlikehold - Sikkerhetskritisk utstyr - System for trykksikring

Publisert: 12. desember 2016

Avvik

BP - Valhall PH - Kontrollfunksjoner

Publisert: 1. juli 2016

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Logistikk, vedlikehold, brønn og boring og gjennomføring av SPS

Publisert: 20. november 2015

Avvik

Statoil - Sleipner - Beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 15. september 2015

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Styring av arbeidsmiljø og forberedelser til drift

Publisert: 3. juli 2015

Avvik

Det Norske - Ivar Aasen - Prosjektstyring og fabrikasjon av rørledninger

Publisert: 29. juni 2015

Avvik

COSL Drilling - COSLPromoter - Risikostyring

Publisert: 28. juli 2014

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik