Bakgrunn og mål

I perioden 12. til 23. juni 2017 førte vi tilsyn med Statoil og COOR sin styring av beredskap og styring av arbeidsmiljø for forpleiningen i en tid med endringsprosesser, på Statfjord B. COOR er leverandør av forpleiningstjenester til Statfjord B.

Resultat

Vi identifiserte ett avvik knyttet til bemanning.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til kartlegginger og risikovurderinger.

Vi har bedt Statoil gi oss tilbakemelding innen 15. september om hvordan de vurderer disse forholdene.

Statfjord

Statfjordfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen på grensa mellom norsk og britisk sektor. Havdjupna i området er 150 meter. Statfjord blei påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1976. Feltet er bygt ut med tre fullt integrerte betonginnretningar: Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C.

Statfjord A, som er plassert sentralt på feltet, kom i produksjon i 1979. Statfjord B i den sørlege delen av feltet kom i produksjon i 1982, mens Statfjord C i den nordlege delen kom i produksjon i 1985. 

Kjelde: norskpetroleum.no