I dagene 5. til 7. april og 24. til 26. april 2017 førte vi tilsyn med Statoils styring av vedlikehold på innretningene Veslefrikk A og B.

Mål

Denne tilsynsaktiviteten er en del av en tilsynsserie som gjennomføres i regi av North Sea Offshore Authority Forum (NSOAF).

Tilsynsserien har tittelen «Maintaining safe and efficient operations», og er rettet mot vedlikeholdsstyring på innretninger i siste fase av levetiden.

Målet er å sikre relevant erfaringsoverføring og læring mellom medlemslandene i NSOAF. En samlerapport fra tilsynsserien skal etter planen publiseres i 2018.

Formålet med tilsynet var å følge opp at Statoils styring av vedlikeholdet på Veslefrikk A og B er i henhold til krav i regelverket og selskapets egne krav.

Resultater

Tilsynet påviste to avvik fra krav i regelverket. Dette gjaldt manglende vedlikeholdsstrategi og sikkerhetsstrategi, og kompetanse.

Det ble i tillegg påvist ett forbedringspunkt. Dette gjaldt vedlikeholdshistorikk.

Vi har bedt Statoil innen 25. august 2017 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.