Tilsynet ble gjennomført i perioden 29. til 30. november 2023. 

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere selskapets prosess med kategorisering og oppfølging av brønnintegritet for brønner i drift. Vurderinger av ytelsen til brønnbarriereelementer og hvordan disse ble fulgt opp offshore, var sentralt tema i tilsynet.

Resultat

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Styrende dokumentasjon
  • Tilrettelegging av arbeid
  • Kompetanse og opplæring

Hva skjer nå?

Vi har bedt selskapet redegjøre for oss innen 29. februar for hvordan avvikene vil bli håndtert.